WIETRZYCHOWICE


Gmina Wietrzychowice wiele ze swoich przedsięwzięć kieruje do dzieci i młodzieży. Politycy, włodarze gminy oraz pracownicy gminnych instytucji wykonali dla najmłodszych spektakl Jaś i Małgosia. Wystawiona sztuka teatralna połączyła edukację kulturalną z dobrą zabawą.

Gmina Wietrzychowice dba o swoich najmłodszych mieszkańców doposażając sale szkolne w tablice interaktywne i projektory, tak, aby zajęcia szkolne były jak najbardziej atrakcyjne. Nowoczesne podejście umożliwiły gminie projekty: Aktywna tablica oraz Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Dzięki temu ostatniemu projektowi, uczniowie mieli także okazję dowiedzieć się jak podejmować skuteczne decyzje edukacyjno-zawodowe.

Gmina dba również o edukację pozostałych mieszkańców gminy, w szczególności w zakresie historii Wietrzychowic. Dlatego w 2019 roku wydano dwa albumy: „Gmina Wietrzychowice dawniej i dziś” oraz „Gminę Wietrzychowice tworzą ludzie”. W tworzenie albumów zaangażowało się wielu mieszkańców, a pamiątkowe zdjęcia i wspomnienia poszerzyły publikacje o ciekawe historie.

Wietrzychowice dbają również o aktywność seniorów, stąd Klub Seniora, w którym uczestnicy spotykają się 3 razy w tygodniu. Program zajęć Klubu Seniora ma charakter profilaktyki zdrowotnej, rozwijania zainteresowań i pasji oraz podniesienia poziomu sprawności osób starszych.