KALWARIA ZEBRZYDOWSKA


Gmina Kalwaria Zebrzydowska zdecydowała się postawić przede wszystkim na działania związane z edukacją i aktywizacją swoich najmłodszych i najstarszych mieszkańców.

W projektach „Kalwaryjski Uniwersytet Dziecięcy” oraz „Placówka Wsparcia Dolandia przygotowane zostały zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem alternatywnych i atrakcyjnych form nauki, rozwijające talenty i zainteresowania uczestników, stawiające na ich aktywizację i usamodzielnienie.

Wsparcie osób w wieku podeszłym to z kolei cel projektu „Profesjonalna pomoc społeczna” przygotowanego przez MGOPS w Kalwarii. W ramach tej inicjatywy zorganizowane zostały warsztaty i wyjazdy dla seniorów, których celem jest m.in. ich integracja, wspieranie aktywności, poprawa samopoczucia i własnej wartości osób starszych.