GDÓW


Łąka kwiatów miododajnych w Fałkowicach”, „Gminne Święto Niezapominajki” oraz „Wiem więcej czyli szkolenia ważne dla mieszkańców i organizacji społecznych” to projekty realizowane przez gminę Gdów. Pierwsze dwa nakierowane były na edukację ekologiczną, w trakcie której zaplanowano spotkania z pszczelarzami, przygotowanie łąki kwiatów miododajnych, doradztwo dot. programu wymiany pieców, ekologiczne gry dla najmłodszych oraz spotkania dot. znajomości regionu i dziedzictwa kulturowego oraz szeroko pojętej ochrony powietrza, segregacji odpadów i ochrony ekosystemu. W trzecim natomiast projekcie skoncentrowano się na upowszechnianiu w organizacjach pozarządowych wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych wg RODO oraz programów POWER i RPO WM. Dzięki temu uczestnicy szkoleń poznali zmieniające się regulacje prawne oraz możliwości jakie dają fundusze unijne.