WOJNICZ


Gmina Wojnicz stawia na inicjatywy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, ale także do kadry pedagogicznej oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, koncentrując się w nich głównie na podniesieniu kompetencji nauczycieli i jakości prowadzonych działań oświatowych.

W ramach projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” stworzono pracownię międzyszkolną, wyposażoną w sprzęt umożliwiający w atrakcyjny dla uczniów sposób zgłębianie zagadnień przyrodniczych, matematycznych i informatycznych, zorganizowano zajęcia dodatkowe dla 250 uczniów. Projekt zwiększył również kompetencje uczniów w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.