RYGLICE


Z myślą o osobach starszych gmina Ryglice zorganizowała cykl zajęć i warsztatów dla seniorów. Warsztaty te miały na celu wsparcie osób starszych w codziennym funkcjonowaniu oraz prowadzenie: działań informacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą na interakcje z młodzieżą, edukacji regionalnej, seminariów i szkoleń.

Z kolei, aby wesprzeć osoby niepełnosprawne przygotowano program rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jego uczestnicy mieli okazję wziąć udział w programie samorealizacji, wycieczkach i spotkaniach integracyjnych, a także innych formach, które zwiększyły ich aktywność w życiu społecznym. W ramach profilaktyki zdrowotnej prowadzono treningi, spotkania indywidualne i grupowe.

Gmina Ryglice wspiera również najmłodszych mieszkańców gminy. Z myślą o nich przygotowano działania wzmacniające kompetencje językowe uczniów. Mogli oni doskonalić się w nauce języka angielskiego podczas miesięcznego pobytu native speakerów z USA w gminie oraz wyjazdu do Turcji w ramach Learning Enterprises i Historical InterAction ERASMUS+. Uczniowie byli również adresatem Lubeckiej Nocy Naukowej, której motywem przewodnim w ubiegłym roku była szeroko pojęta kultura.