PROSZOWICE


Święto ogórka to wydarzenie, które było okazją do propagowania tradycji Proszowic jako gminy o charakterze wiejskim oraz do wsparcia działalności rolniczej mieszkańców gminy. Święto zostało zorganizowane jako otwarta impreza edukacyjno-kulturalna, podczas której Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały przygotowane przez siebie, tradycyjne potrawy z wykorzystaniem ogórków. Wydarzenie było także formą edukacji dla rolników z terenu gminy. O swojej ofercie informowali ich przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dla dzieci przygotowano szereg konkursów oraz warsztaty sadzenia roślin.

Z kolei podczas Pikniku ekologicznego prowadzono działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. Zorganizowano akcję “Drzewko za surowce wtórne”, zaprezentowano spektakl ekologiczny dla dzieci, a także przygotowano wystawę kotłów i stoiska, gdzie specjaliści doradzali mieszkańcom w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz oceny energetycznej budynków. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy zorganizowano warsztaty “Moc ekologicznych atrakcji” oraz liczne konkursy.