OŚWIĘCIM


Organizacja wydarzeń to sposób gminy Oświęcim na edukację regionalną mieszkańców gminy w każdym wieku.

Dni Gminy Oświęcim 2018 w Zaborzu zorganizowano w szczególny sposób zwracając uwagę na zagadnienia tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy. Podczas Dni Gminy przyznano tytuł “Zasłużony dla Gminy Oświęcim”.

Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Oświęcim jest Święto Stroju Narodowego i Ludowego w Zaborzu. Również ta impreza przyczyniła się do promocji tradycji gminy. Podczas święta uczestnicy byli ubrani w stroje ludowe oraz narodowe. 100 osób odtańczyło poloneza, zorganizowano konkursy oraz śpiewy i tańce.

Z kolei w Porębie Wielkiej zorganizowano obchody zakończenia II wojny światowej pn. Poręba Wielka - wojenne losy mieszkańców. Na spotkanie z trzema mieszkankami Poręby, które wspominały czasy okupacji zaproszono mieszkańców gminy, dzieci, młodzież i grono pedagogiczne ze szkoły w Porębie. Natomiast w Domu Ludowym przeprowadzono akademię szkolną.

Gmina Oświęcim postanowiła również wzmocnić edukację ekologiczną. W tym celu zorganizowano specjalne stoisko informacyjno-promocyjne, które poprzez organizację krótkich konkursów, quizów oraz materiały edukacyjne (ulotki, broszury) pomogło mieszkańcom gminy zorientować się w sposobach ochrony powietrza i przeciwdziałaniu smogowi. W przedszkolach i szkołach gminy zorganizowano poświęcone tej tematyce zajęcia, w których łącznie wzięło udział prawie 700 osób.