KĘTY


Gmina Kęty skoncentrowała się w swoich działaniach na kształceniu najmłodszych mieszkańców gminy. Edukacja regionalna odbywała się głównie poprzez warsztaty czy wystawy, nie zabrakło zajęć sportowych, dzieci wprowadzono też w fascynujący świat nauki.

Biblioteki gminne prowadziły zajęcia „Szlakiem tradycji”, które pozwoliły najmłodszym na zapoznanie się z lokalnymi tradycjami, zwyczajami, zabytkami. Organizatorem zajęć były biblioteki gminne we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i świetlicami młodzieżowymi.

Szewska pasja” - zajęcia z zakresu tradycyjnych rzemiosł występujących w gminie przygotowano w Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach, gdzie prezentację wyników badań etnograficznych połączono z nowoczesnymi technikami i najnowszymi trendami w dziedzinie projektowania ubioru.

Specjalnie dla przedszkolnych starszaków w gminie przeprowadzono Program Artystyczno-Edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak”. We współpracy z policją oraz służbami ratowniczymi, strażą pożarną i strażą miejską zorganizowano m.in. quiz oraz pokaz sprzętu ratowniczego. Dzieci zapoznały się z pracą ratowników, policji i straży.

W gminie utworzono również Uniwersytet Pierwszego Wieku, we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Dzieci w wieku od 10 do 13 lat miały dzięki temu okazję wziąć udział w wykładach i ćwiczeniach, a także wycieczkach dydaktycznych z zakresu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

W gminie postawiono nie tylko na rozwój umysłowy najmłodszych, nie zapomniano o rozwoju fizycznym. Zorganizowano bieg profilaktyczny pn. „Uzależnia mnie tylko sport”.