KALWARIA ZEBRZYDOWSKA


Gmina Kalwaria Zebrzydowska zdecydowała się postawić przede wszystkim na przeciwdziałanie szeroko pojętemu zjawisku wykluczenia.

Poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia Osób Starszych w integracji z młodzieżą postanowiono zwalczyć wykluczenie cyfrowe wśród osób starszych w gminie. Również prowadzenie Kalwaryjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku miało za zadanie zaktywizowanie osób starszych, włączenie ich w lokalne działania i pomoc w nawiązaniu nowych znajomości, relacji. Uczestnicy Uniwersytetu zdobyli wiedzę z wielu dziedzin nauki i kultury.

Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i zagrożeniu ubóstwem Kalwaria realizowała również zajęcia grupowe i indywidualne pozwalające na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Z myślą o uczniach szkół gminy, Kalwaria prowadzi Rajd Wagabunda, którego celem jest popularyzacja turystyki pieszej oraz poznawanie walorów przyrodniczych i historii gminy przez młodzież.