GDÓW


Rozwój edukacyjny najmłodszych mieszkańców gminy to cel, który przyświecał gminie Gdów w czasie realizacji dwóch projektów: „Idę do przedszkola” oraz „Kierunek przyszłość”.

Dzięki podjętym inicjatywom w gminie objęto nauczaniem przedszkolnym dzieci dotychczas nieobjęte tego rodzaju opieką, a także zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dostosowano również ofertę edukacyjną do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Gmina postawiła na kluczowe kompetencje uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie wzięli udział w obozie interdyscyplinarnym z zakresu nauk matematycznych, informatycznych i przyrodniczo-geograficznych. Z kolei nauczyciele mieli okazję wziąć udział w szkoleniach i warsztatach oraz studiach podyplomowych.